Tag Archive for: traffic

Het merendeel  van de Portugese bevolking is het eens met de onlangs door de regering voorgestelde accijnsverhoging op alcohol en tabak. Maar de vraag blijft of zo’n prijsstijging wel voldoende is om de consumptie ervan af te remmen.

Alcohol veroorzaakt doden in het verkeer
Lunch  – o almoço – is in Portugal van oudsher de belangrijkste maaltijd van de dag. Het is volkomen normaal om daar dan bier of wijn bij te drinken. Of een kopje koffie daarna altijd voldoende is om weer veilig achter het stuur te kunnen zitten?

picture1Behalve dat alcohol, vooral bij overmatig drankgebruik, schadelijk is voor de gezondheid – hersenen en andere organen, zoals de lever kunnen worden aantast – is rijden onder invloed een veel voorkomend probleem in Portugal.
In een onlangs gepresenteerde studie van de Universiteit van Coimbra bleek dat bij een derde van de 500 verkeersslachtoffers, die jaarlijks in Portugal overlijden, een te hoog promillage alcohol (meer dan 1,2‰) in het bloed werd aangetroffen.

Roken
picture2Of je nu veel of weinig rookt en of je er nu zelf een opsteekt of passief meerookt, roken is altijd slecht voor de gezondheid. In Portugal rookt een op de vijf ( dat zijn 2 miljoen) mensen boven de 15 jaar en is roken de belangrijkste doodsoorzaak.

Meer vrouwen roken
De afgelopen jaren is het aantal jongens dat rookt weliswaar afgenomen, maar baart de toename van meisjes die roken en het aantal vrouwen dat longkanker krijgt, grote zorgen.

Accijnsverhoging onvoldoende
Hoewel de verkoop van tabak de Portugese overheid per jaar 1,5 miljard euro oplevert, weegt dat bedrag niet op tegen de kosten van de met roken-gerelateerde ziekten – behalve longkanker ook hart/vaatziekten en chronische longaandoeningen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft berekend dat een prijsverhoging voor sigaretten van 10% leidt tot een afname in de consumptie van 4%. De door de regering voorgestelde accijnsverhoging van 3% op tabak zal dus onvoldoende zijn om de Portugese bevolking minder te laten roken.

Geniet van het weekend   –   Tenha um excelente fim-de-semana !