Posts

Nursing

Amidst the height of the country’s fight against Covid-19, the Democratic Union of Nurses in Portugal Sindepor went on a five-day ‘wake-up call’ strike last week, during which only minimum services were provided.

Carlos Ramalho, the president of the syndicate, declared that the walkout was necessary as the nurses are exhausted and their situation in the SNS (National Health Service) deteriorating.

‘We are talking about a process of many years in which the problems have not been resolved by the Government. At this point, the work overload is such that nurses can’t take anymore’.

The union leader further stresses that Portugal is one of the OECD countries with the least number of nurses per 1,000 inhabitants. 

At the same time, the Ordem dos Enfermeiros (Order of Nurses) expressed concern about the recruitment of Portuguese nurses in Europe, revealing that hunting for nurses has intensified from countries such as Spain, the UK and the Netherlands.

These countries are offering lucrative annual contracts for hospitals and nursing homes. From Spain, there have been contracts with offers of 30,000 euros per year, almost double the salary in Portugal. The Netherlands on the other hand is providing – in addition to an ample salary – accommodation, transport and travel.

The OE recalls that ‘although the recognition of the nurses is unanimous, there is no incentive nor decent pay’. Last year more than 4,000 nurses asked the order for a declaration for emigration purposes, a record number that tripled compared to 2017 and represents an increase of 68% compared to 2018.

‘Given the severe situation we are going through – after nine months into the pandemic – it is imperative that the way nurses are hired as well as their working conditions must be improved. There are almost 20,000 nurses abroad and the Government should be concerned with creating means for them to return’, declared OE’s chairwoman Ana Rita Cavaco.

‘We just can’t afford to export more nurses’.

Keep fit                Fique saudável                                 (pic Público/Sapo)

Diaspora

 ‘Duitse economie sterk en georganiseerd’              (Nelson Campos, 33 jaar, consulent)

‘België heeft beste sociale zekerheid ter wereld’    (Pedro Rupio, 34 jaar, bankier)
‘In Frankrijk is gezondheidszorg perfect’                (Paulo Marquez, 36 jaar, ingenieur)
‘Onderwijs in VS van wereldklasse’                          (Gabriel Marques, 35 jaar, fiscalist)
‘Braziliaanse arbeidsmarkt dynamisch‘                   ( Flávio Alves, 31 jaar, jurist)

Het merendeel van de hoogopgeleide – meest universitair geschoolde – jongeren, die de afgelopen 5 jaar geëmigreerd zijn, hebben nog geen Saudade naar hun vaderland.
Hoewel de economie lijkt aan te trekken, is er ‘onvoldoende vertrouwen, vooral omdat de jeugdwerkeloosheid(27%) erg hoog blijft’, aldus Maria Filomena Mendes, voorzitter van de Portugese Demografische Vereniging.

Emigratieland
Van de 12 miljoen Portugezen wonen ruim 2 miljoen in het buitenland. Er is geen land in Europa – op ministaatje Malta na – met zoveel emigranten! ‘Emigratie zit de Portugezen in het bloed. Dat is al zo sinds de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw’, zegt historicus Magelhães Godinho.

Emigratie in de jaren 60
De emigrant van vandaag is niet meer de laagopgeleide werknemer uit de jaren 60 van de vorige eeuw, die destijds – toen Portugal een dictatuur was en dure koloniale oorlogen uitvocht in Afrika – massaal het land ontvluchtte. Driekwart van de emigranten verliet het land indertijd illegaal, vooral naar Frankrijk.

Braindrain
Door de wereldwijde crisis en de forse bezuinigingen zijn sinds 2011 – toen de economische crisis op z’n hoogtepunt was – ieder jaar meer dan 100.000Portugezen naar het buitenland vertrokken. In tegenstelling tot de jaren 60 zijn het nu vooral jonge en gekwalificeerde mensen die emigreren en is met name Engeland zeer gewild bij artsen en verpleegkundigen.
Als gevolg van deze braindrain verliest het land niet alleen haar dure investeringen in het hoger onderwijs, maar tevens een belangrijk deel van de economisch actieve bevolking. Daartegenover staat dat het bedrag dat emigranten elk jaar naar hun vaderland terugsturen nog nooit zo hoog is geweest. In 2016 bijna 3 miljard euro. En dat is natuurlijk weer goed voor de lokale economie.

Brexit
Angst voor de Brexit weerhoudt veel verpleegkundigen er toenemend van om naar Engeland te emigreren. Het afgelopen jaar zijn het aantal verzoeken – om het diploma in het Verenigd Koninkrijk erkend te krijgen – dan ook gehalveerd.

Bevolking verschrompelt
Volgens Rui Pena Pires, onderzoeker bij het Emigratie Observatorium, is een bijkomend probleem ‘dat de immigratie maar niet op gang wil komen en er veel te weinig arbeidsplaatsen voor nieuwe immigranten worden gecreëerd’. 
Omdat veel jonge Portugezen blijven emigreren, krimpt de bevolking niet alleen maar vergrijst ook nog eens.

Geniet van het weekend             Tenha um excelente fim de semana