Van de inwoners van Lissabon huurt 42% woonruimte. Tot voor kort waren de huren laag en omdat er geen onderhoud gepleegd werd, raakten veel woningen in verval. Manuela da Costa is 70 jaar, alleenstaand en moet rondkomen van 350 euro per maand. Ze huurt al jaren een kamer in het centrum van Lissabon, waarvoor ze 180 euro per maand betaalt. Tot deze zomer, toen haar huurbaas liet weten het huurcontract niet langer te willen verlengen, omdat hij “in het vakantieseizoen de kamer gemakkelijk voor zo’n bedrag per week aan toeristen kon verhuren”. Manuela woont nu tijdelijk bij haar dochter en overweegt een kamer zonder ramen in de binnenstad te huren. “Die kost maar 150 euro per maand en de toeristen willen daar niet inzitten”.

picture1

Nieuwe huurwet
In 2012 werd, in het kader van stadsvernieuwing, een nieuwe wet aangenomen waarin de huurprijzen van vóór 1990 losgelaten werden. Dit had twee tegengestelde effecten tot gevolg. Aan de ene kant moesten de huurders een aanzienlijk hogere huur (tot wel 3-4 maal zo hoog) gaan betalen, aan de andere kant konden de verhuurders eindelijk het hoogstnoodzakelijk onderhoud gaan aanpakken. De stadsvernieuwing leek op gang leek te komen.

Toeristen
De laatste jaren echter is het toerisme naar Lissabon enorm toegenomen en kozen veel huisbazen er liever voor om hun woonruimte kortdurend en voor veel geld als appartementen aan buitenlandse toeristen te verhuren. Dit ondanks de huursubsidie, die de gemeente voor de oorspronkelijke huurders had geregeld. Behalve dat hen woonruimte ontnomen wordt, ergeren de bewoners  zich aan de geluidoverlast, die toeristen veroorzaken en het huisvuil dat zomaar op straat wordt achtergelaten. En daar doet diezelfde huisbaas dan juist weer niets aan.

Geniet van het weekend – Tenha um excelente fim-de-semana !