Posts

Population

New research predicts the European population to fall more sharply than previously expected; from 450 million today to 310 million by the end of the century. The reason is a further decline in the fertility rate – the average number of children per woman.

Many variables have an effect of the fertility rate such as marriage age, access to birth control, the right to abortion and education to women. If the rate falls below approximately 2.1, the size of the population starts to fall, as is the case in Portugal, that has a fertility rate of 1.4.
However, with the new estimates of the study, Portugal will see their population further reduce by more than half by 2100.

In 2019 Portugal had a population of 10,3 million, about 280 thousand people less than a decade ago. The 2,7% decrease observed was mainly driven by a decrease in births but the migratory balance ended up attenuating this trend, given the fact that in the last ten years over 400 thousand immigrants entered the country as ‘new citizens’.

Aside from fewer people, the country registers a progressively older population, verifiable by the fact that only the group of people over 65 years of age increased between 2009 and 2019. In fact, Portugal is – after Italy and Greece –  the third most aged EU country with the lowest percentage of young people. More than 20% of the Portuguese is over 65 and only 14% less than 15 years of age. There are now 163 elderly people for every 100 young ones.

About 52% of the population over 15 years has no more than basic education; the lowest percentage in Europe! In contrast, the percentage of people with secondary or higher education increased in the last decade to 33%. Though in 2019 still, 6% of the population over 15 years of age has no schooling whatsoever.

A WHO study of youngsters done before the corona epidemic revealed that Portuguese teenagers are more home-keeping than European and like less school. Only 9,5% of them say they like to go there. If performed now the survey might show surprising results as the pandemic seems to have improved the relationship between adolescents and schools, according to Tânia Gaspar, a psychologist and one of the researchers of the study. ‘Youngsters are more responsible now and closer to their teachers, who had to reinvent work methods – such as technologies – that were already familiar to their students.’

Stay healthy                          Fique saudavel             (pic público/sapo)
Typical

It is tempting to sigh once in a while ‘strange fellows, those Portuguese’, just like cartoon character Obelix did at the time of Julius Caesar when he used to grumble ‘ils sont fous, ces Romain’.

If you are what you eat (drink, smoke) or love (males, females, yourself), then countries certainly aren’t the same. There are after all innumerous appetites and lifestyles. For example, health club membership is twice as high in Spain and three times higher in Denmark.

Portugal, on the other hand, has the highest wine consumption in the world and its population devours the most fish in the EU.

Portuguese people take 4744 steps a day, far less than the Chinese in Hong Kong or even their Spanish neighbours. Two-thirds are not physically active, in particular, low-skilled women. Hence, more than half of the population is overweight and 7%  obese.

Portuguese adore cars – one in every two owns one – and use them every day. For everything: commuting, shopping, and outings. Unfortunately, these motorists hardly ever use public transport and are keen to make phone calls while driving.

Anti-smoking campaigns aren’t successful at all and overall smoking hasn’t declined in 30 years.
Strangely enough, highly educated women smoke most.

But do these people then only have bad habits?

Apparently not. Portuguese people love their culture and are– besides Fado, Football, and Fatima – fond of grilled sardines, Pessoa, Saramago, sunny weather and popular saints. They also work a lot – make much more hours a week than the Dutch and Germans – and enjoy fewer holidays than the average European.

Moreover, they serve piles of food to family and friends and it is impossible to leave a restaurant unsatisfied! These folks have an open mind, to their compatriots, and to the world. They are well informed and know how to enjoy Spanish tapas, Brazilian music, Japanese sushi, French cinema, German books, and Chinese medicine. Although they initially show a somewhat timid approach, they are very helpful and always there for you. Friendships aren’t superficial but for life.

The most stunning, however – at least according to the Observer – are the eyes of their men. Wherever you are in the world, you should look at their eyebrows. ‘If they are breath-taking, then the fellow must be Portuguese’.

Bom fim de semana              Enjoy the weekend     (pic Lusa/SAPO/Público)

Toekomst

De emigratie – vooral van jongeren – blijft onverminderd hoog [Diaspora] , de immigratie komt maar niet op gang en er overlijden meer ouderen dan dat er kinderen geboren worden. Worden de Portugezen met uitsterven bedreigd?

Bevolking krimpt

Volgens het nationale bureau voor de statistiek (INE) – is de bevolking de laatste acht jaar steeds verder afgenomen en heeft Portugal in die periode ruim een kwart miljoen van zijn inwoners verloren. Alles wijst erop dat deze afname zich de komende jaren verder zal voortzetten. Over 20 jaar zal – volgens het INE – het aantal inwoners onder de magische grens van 10 miljoen zijn gezakt en over 60 jaar zullen er nog maar 7,5 miljoen Portugezen over zijn!

En vergrijst

Een tweede ontwikkeling is de toegenomen levensverwachting.

Die is – ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren – inmiddels opgelopen tot gemiddeld 80 jaar (77 voor mannen en 83 voor vrouwen), met als gevolg vergrijzing.

Sinds 2000 wonen er in Portugal meer bejaarden dan economisch actieve inwoners.
In 2016 waren er voor elke 100 jongeren al 150 bejaarden en als we de voorspellingen mogen geloven, zullen er over 60 jaar voor elke 100 jongeren ruim 300 Portugezen op leeftijd zijn. Of iemand dan nog weet wat het woord pensioen betekent?

Kinderen hebben de toekomst

Gelukkig zien kinderen de toekomst niet zo somber in.

De digitale krant Jornal-i vroeg kinderen in Portugal hoe ze denken dat hun land er over 20 jaar uitziet.


Teresa Rainho
(7 jaar) verwacht dat er dan geen arme mensen meer zullen zijn, geen dieven, geen graffiti en ook geen discussies op straat maar wel genoeg parkeerplaatsen en eten voor iedereen.

Théo Lestable (9) denkt dat Portugal wel een van de armere landen in de wereld zal zijn en dat het er óf heel koud óf heel warm is, waardoor je tussen 11 en 2 niet op straat kunt. Auto’s vliegen en rijken zullen altijd een robot bij zich hebben, die alles voor hen doet.

André Trigo (10) gelooft dat bijna alles beter zal zijn, behalve de enorme hoeveelheid afval. Er zullen geen vuurwapens meer zijn en alle verkeer zal – net als drones –door de lucht vliegen. Mensen zullen minder eten – vooral insecten zoals krekels, kakkerlakken, mieren en sprinkhanen – omdat ze minder energie nodig hebben.

Volgens Inês Jesus (9) hebben alle baby’s een robot, die hun dingen leert en gaan ook bejaarden het beter krijgen. Die hoeven dan niet meer met de bus maar kunnen gebruik maken van speciale lopende banden met leuningen, waaraan ze zich alleen maar vast hoeven te houden om door de stad vervoerd te worden. Helemaal gratis!

[ foto’s Público ]                                                                      Bom fim de semana

Diaspora

 ‘Duitse economie sterk en georganiseerd’              (Nelson Campos, 33 jaar, consulent)

‘België heeft beste sociale zekerheid ter wereld’    (Pedro Rupio, 34 jaar, bankier)
‘In Frankrijk is gezondheidszorg perfect’                (Paulo Marquez, 36 jaar, ingenieur)
‘Onderwijs in VS van wereldklasse’                          (Gabriel Marques, 35 jaar, fiscalist)
‘Braziliaanse arbeidsmarkt dynamisch‘                   ( Flávio Alves, 31 jaar, jurist)

Het merendeel van de hoogopgeleide – meest universitair geschoolde – jongeren, die de afgelopen 5 jaar geëmigreerd zijn, hebben nog geen Saudade naar hun vaderland.
Hoewel de economie lijkt aan te trekken, is er ‘onvoldoende vertrouwen, vooral omdat de jeugdwerkeloosheid(27%) erg hoog blijft’, aldus Maria Filomena Mendes, voorzitter van de Portugese Demografische Vereniging.

Emigratieland
Van de 12 miljoen Portugezen wonen ruim 2 miljoen in het buitenland. Er is geen land in Europa – op ministaatje Malta na – met zoveel emigranten! ‘Emigratie zit de Portugezen in het bloed. Dat is al zo sinds de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw’, zegt historicus Magelhães Godinho.

Emigratie in de jaren 60
De emigrant van vandaag is niet meer de laagopgeleide werknemer uit de jaren 60 van de vorige eeuw, die destijds – toen Portugal een dictatuur was en dure koloniale oorlogen uitvocht in Afrika – massaal het land ontvluchtte. Driekwart van de emigranten verliet het land indertijd illegaal, vooral naar Frankrijk.

Braindrain
Door de wereldwijde crisis en de forse bezuinigingen zijn sinds 2011 – toen de economische crisis op z’n hoogtepunt was – ieder jaar meer dan 100.000Portugezen naar het buitenland vertrokken. In tegenstelling tot de jaren 60 zijn het nu vooral jonge en gekwalificeerde mensen die emigreren en is met name Engeland zeer gewild bij artsen en verpleegkundigen.
Als gevolg van deze braindrain verliest het land niet alleen haar dure investeringen in het hoger onderwijs, maar tevens een belangrijk deel van de economisch actieve bevolking. Daartegenover staat dat het bedrag dat emigranten elk jaar naar hun vaderland terugsturen nog nooit zo hoog is geweest. In 2016 bijna 3 miljard euro. En dat is natuurlijk weer goed voor de lokale economie.

Brexit
Angst voor de Brexit weerhoudt veel verpleegkundigen er toenemend van om naar Engeland te emigreren. Het afgelopen jaar zijn het aantal verzoeken – om het diploma in het Verenigd Koninkrijk erkend te krijgen – dan ook gehalveerd.

Bevolking verschrompelt
Volgens Rui Pena Pires, onderzoeker bij het Emigratie Observatorium, is een bijkomend probleem ‘dat de immigratie maar niet op gang wil komen en er veel te weinig arbeidsplaatsen voor nieuwe immigranten worden gecreëerd’. 
Omdat veel jonge Portugezen blijven emigreren, krimpt de bevolking niet alleen maar vergrijst ook nog eens.

Geniet van het weekend             Tenha um excelente fim de semana