Tag Archive for: youth

One in three is simply not happy

Although the number of students in higher education has expanded over the last decades, strong social inequalities – in terms of access and dropout rates – persist in Portugal. Even after graduation, the poorest students continue to face a greater risk of unemployment.


These are the main conclusions of the study National and international students in access to higher education carried out by the Belmiro de Azevedo Foundation and published in the daily Público.


Students from a poor socio-economic background are at a disadvantage in accessing higher education and are more likely to attend a polytechnic than a university.

Another alarming finding was that the less favoured the socio-economic context of the students is, the higher the dropout rate. Lack of money is the principal reason here.
Contributions of families to the cost of studies are high in Portugal (32% vs 14% in the average EU member state).


In addition, grants are only awarded to students whose per capita family income is close to the minimum wage. This places many low-income students in a situation of non-eligibility for grants. In fact, last year more than 70% of scholarship applications were not approved.


Another survey amongst youngsters – entitled Young people in Portugal – carried out by the Francisco Manuel dos Santos Foundation and published in the newspaper Expresso, highlights the persistence of low wages and precariousness among Portuguese youth aged 16-34.Despite the fact that many young people have reached high levels of education, they are profoundly disappointed in finding a secure job with a decent salary. Almost three out of four, receive less than 950 euros per month. A third intend to emigrate. Most still live with their parents and half of those who work, have unstable contracts.
Of the 14% who are unemployed, one in three lost their job during the pandemic.


Psychological well-being is another area on which this survey focuses, with almost one out of four respondents confessing they have been prescribed anxiolytics or antidepressants. Over 15% admit to taking sleeping pills and two out of three feel under considerable social pressure to be successful in their studies or at work.
More than 40% confess to having suffered bullying and/or violence at school, work, or in intimate relationships. Most of these victims are women, a third are men. Roughly half of the Portuguese youngsters consider life to be below their expectations. A third simply say they are not happy!Enjoy the week                     Aproveite a semana                       (pic Público/sapo)
De emigratie – vooral van jongeren – blijft onverminderd hoog [Diaspora] , de immigratie komt maar niet op gang en er overlijden meer ouderen dan dat er kinderen geboren worden. Worden de Portugezen met uitsterven bedreigd?

Bevolking krimpt

Volgens het nationale bureau voor de statistiek (INE) – is de bevolking de laatste acht jaar steeds verder afgenomen en heeft Portugal in die periode ruim een kwart miljoen van zijn inwoners verloren. Alles wijst erop dat deze afname zich de komende jaren verder zal voortzetten. Over 20 jaar zal – volgens het INE – het aantal inwoners onder de magische grens van 10 miljoen zijn gezakt en over 60 jaar zullen er nog maar 7,5 miljoen Portugezen over zijn!

En vergrijst

Een tweede ontwikkeling is de toegenomen levensverwachting.

Die is – ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren – inmiddels opgelopen tot gemiddeld 80 jaar (77 voor mannen en 83 voor vrouwen), met als gevolg vergrijzing.

Sinds 2000 wonen er in Portugal meer bejaarden dan economisch actieve inwoners.
In 2016 waren er voor elke 100 jongeren al 150 bejaarden en als we de voorspellingen mogen geloven, zullen er over 60 jaar voor elke 100 jongeren ruim 300 Portugezen op leeftijd zijn. Of iemand dan nog weet wat het woord pensioen betekent?

Kinderen hebben de toekomst

Gelukkig zien kinderen de toekomst niet zo somber in.

De digitale krant Jornal-i vroeg kinderen in Portugal hoe ze denken dat hun land er over 20 jaar uitziet.


Teresa Rainho
(7 jaar) verwacht dat er dan geen arme mensen meer zullen zijn, geen dieven, geen graffiti en ook geen discussies op straat maar wel genoeg parkeerplaatsen en eten voor iedereen.

Théo Lestable (9) denkt dat Portugal wel een van de armere landen in de wereld zal zijn en dat het er óf heel koud óf heel warm is, waardoor je tussen 11 en 2 niet op straat kunt. Auto’s vliegen en rijken zullen altijd een robot bij zich hebben, die alles voor hen doet.

André Trigo (10) gelooft dat bijna alles beter zal zijn, behalve de enorme hoeveelheid afval. Er zullen geen vuurwapens meer zijn en alle verkeer zal – net als drones –door de lucht vliegen. Mensen zullen minder eten – vooral insecten zoals krekels, kakkerlakken, mieren en sprinkhanen – omdat ze minder energie nodig hebben.

Volgens Inês Jesus (9) hebben alle baby’s een robot, die hun dingen leert en gaan ook bejaarden het beter krijgen. Die hoeven dan niet meer met de bus maar kunnen gebruik maken van speciale lopende banden met leuningen, waaraan ze zich alleen maar vast hoeven te houden om door de stad vervoerd te worden. Helemaal gratis!

[ foto’s Público ]                                                                      Bom fim de semana