Tag Archive for: Zaandam

“Dat is een hele goeie”, zegt ze lachend op mijn vraag wat haar drijft om op deze school les te geven. “Het is een combinatie van het leuk vinden om dingen over te dragen en het feit dat ik iets met die doelgroep heb. Zelf heb ik ruim vijf jaar in het Midden-Oosten gewoond en gewerkt. Ik heb altijd een vangnet gehad door mijn familie hier en mijn Nederlandse paspoort. Veel kinderen, vooral die nu uit Syrië hierheen vluchten, hebben dat vangnet niet. Daar wil ik ze mee helpen”.                                                                                                 

ISK in Zaandam

Aan de rand van Zaandam, onder de spoorbaan naar Hoorn, staat al 40 jaar een ISK-school (Internationale Schakel Klassen), waar Nederlandse les aan buitenlandse kinderen wordt gegeven. Aanvankelijk aan kinderen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, die in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwamen en daarna aan kinderen van asielzoekers uit alle delen van de wereld. Begin dit jaar kwam daar opeens een groep van 30 vluchtelingenkinderen uit Syrië bij. Hester Koning werd toen als docent aangetrokken om speciaal aan deze groep kinderen les te geven.

Van coach naar leraar

Na haar terugkeer uit het Midden-Oosten, heeft ze in Nederland eerst een aantal jaren als arbeidsconsulent in de re-integratie sector gewerkt. Daar werd ze vaak geconfronteerd met jongeren met een andere etnische achtergrond, die er maar niet in slaagden om een opleiding af te maken. “Het is me toen duidelijk geworden dat je eerder in moet grijpen als je wilt dat deze jongeren succes hebben”. Ze ‘bekeerde’ zich tot het onderwijs en volgde een lerarenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Sterke kinderen

Hester is een nuchtere, slanke vrouw van middelbare leeftijd met een hoofd vol krullen, wiens ogen oplichten als ze over haar vluchtelingenkinderen praat. “Die kinderen hebben zo veel kracht. Dat komt, denk ik, omdat ze geleerd hebben om te overleven. De reis naar Europa heeft hen getekend en hen sterker gemaakt. In mijn klas zijn vrijwel alle kinderen met gammele bootjes over de Middellandse Zee gekomen, terwijl de helft niet eens kon zwemmen”, zegt ze verontwaardigd.

Opvang van vluchtelingen

Ze is dan ook alles behalve tevreden over het terughoudende beleid dat Europa en met name ook Nederland voert met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. “Als je ziet dat veel minder rijke landen als Jordanië en Libanon meer dan 2 miljoen vluchtelingen hebben opgenomen, waar praten we hier dan over? Die 56.000 mensen, die vorig jaar bij ons aanklopten, die zouden wij niet aankunnen? Hou toch op”.

Wij zijn ook gelukzoekers

Ze vertelt dat ze zich de laatste tijd toenemend ergert over hoe er in Nederland over vluchtelingen gesproken wordt. “Alsof het alleen maar nummers en geen mensen zijn”. Een week voor dit interview was ze nog uit haar slof geschoten tegen een goede vriend, die voor een NGO met Syrische vluchtelingen in Turkije gewerkt had. Hij vond dat er te veel vluchtelingen naar Europa komen, terwijl zij van mening is dat hij daar eigenlijk helemaal niet over mag oordelen. Ze kan er weer kwaad om worden en zegt fel: “hij is nota bene zelf een gelukszoeker geweest. Hij is naar Turkije gegaan en heeft daar goed geld verdiend. En ook ik ben naar het buitenland gegaan, op zoek naar geluk en persoonlijke ontwikkeling ”  

Leergierig en enthousiast

Aan het eind van het interview wil ze toch nog iets kwijt. “Weet je wat ik het meest inspirerend vind in het werk met deze kinderen? Hun enthousiasme en leergierigheid. Ze zuigen als een spons alle nieuwe kennis op. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat ze door hun gedwongen vlucht soms jaren geen fatsoenlijk onderwijs meer hebben gehad. Het is dan hartstikke leuk om bij kinderen die hier pas op school komen de trots en blijdschap te zien, als ze hun eerste Nederlandse woorden kunnen spreken, zoals – jas , neus of schoen. En dat de kinderen hier zo enthousiast zijn, is natuurlijk ook leuk voor de docent”.
______________________________________________________________________________________

De ISK ( Internationale Schakel Klassen) onderwijs is voor leerlingen, die het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen om de lessen in het reguliere voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo of mbo) te kunnen volgen. Op de ISK wordt, behalve in het Nederlands, ook les gegeven in andere vakken van het voortgezet onderwijs, zoals biologie,aardrijkskunde en informatica.
De bekostiging per 1 januari 2016 is, dat de school voor elke leerling tussen de 12 en 19 jaar van de overheid 2750 euro per kwartaal ontvangt ( met een maximum van 2 jaar), onafhankelijk of de leerling legaal dan wel illegaal in ons land verblijft.
______________________________________________________________________________________