Tag Archive for: braindrain

‘Just clapping doesn’t solve anything’

Despite the fact that Catarina Martins – the leader of the Left Bloc (BE) – regards the National Health Service (SNS) ‘a pearl of democracy’ and its workers ‘heroes and heroines’, working conditions are poor and staff shortages in public health threatening.

After having reviewed the shortage of doctors in the SNS, let’s now take a look at the field of nursing.

When Portugal froze nurses’ career progression and salaries during the financial crisis some ten years ago, thousands went abroad in seek of greener pastures. There are currently 20.000 Portuguese nurses working elsewhere – mainly in the UK, France, Spain, and Germany – where salaries are easily 3 times higher.

In Portugal, the ratio of nurses/inhabitants is low (6.9/1000), compared to EU countries (9.3/1000). The Independent Union of Nurses recently highlighted the lack of appreciation of the nurses by the Government, leading to another 1300 professionals leaving the country during the Covid19 pandemic.

According to the Nurses Association (OE), there are approximately 45.500 nurses working in the SNS.
‘A general nurse earns 1200 euros per month at the start of her career and will only be evaluated for upgrading every ten years’, says Guadalupe Simões, head of the Portuguese Nursing Syndicate. ‘After tax, some take home as little as 980 euros, just 315 above the minimum wage. Many have two jobs to make ends meet. Even those who have worked a lifetime can only hope to reach a salary of 1800 euros at the end of 40 years’.

The OE foresees further mass emigrations of nurses after an exhausting and unrewarded fight against the pandemic. ‘The Government must adopt policies to keep nurses in the country and that is impossible with low wages’, the outspoken president of the Association – Ana Rita Cavaco – declared. To back their demands a general strike will be called on November 3rd and 4th.

In order to recover the level of primary care damaged by the epidemic and in view of the EU Recovery Plan – aiming to rebuild a more resilient post-Covid19 Europe – the OE proposes the assignment of a family nurse to each family/patient.

‘There are currently 3000 nurses involved in the coronavirus vaccination campaign, which could be considered for this purpose. Family nurses can play a decisive role in the recovery and consolidation of people with chronic illnesses and dependents at home, who are now in a situation of greater vulnerability.’


Enjoy your weekend      Bom fim de semana      (pic Público/Sapo)
 ‘Duitse economie sterk en georganiseerd’              (Nelson Campos, 33 jaar, consulent)

‘België heeft beste sociale zekerheid ter wereld’    (Pedro Rupio, 34 jaar, bankier)
‘In Frankrijk is gezondheidszorg perfect’                (Paulo Marquez, 36 jaar, ingenieur)
‘Onderwijs in VS van wereldklasse’                          (Gabriel Marques, 35 jaar, fiscalist)
‘Braziliaanse arbeidsmarkt dynamisch‘                   ( Flávio Alves, 31 jaar, jurist)

Het merendeel van de hoogopgeleide – meest universitair geschoolde – jongeren, die de afgelopen 5 jaar geëmigreerd zijn, hebben nog geen Saudade naar hun vaderland.
Hoewel de economie lijkt aan te trekken, is er ‘onvoldoende vertrouwen, vooral omdat de jeugdwerkeloosheid(27%) erg hoog blijft’, aldus Maria Filomena Mendes, voorzitter van de Portugese Demografische Vereniging.

Emigratieland
Van de 12 miljoen Portugezen wonen ruim 2 miljoen in het buitenland. Er is geen land in Europa – op ministaatje Malta na – met zoveel emigranten! ‘Emigratie zit de Portugezen in het bloed. Dat is al zo sinds de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw’, zegt historicus Magelhães Godinho.

Emigratie in de jaren 60
De emigrant van vandaag is niet meer de laagopgeleide werknemer uit de jaren 60 van de vorige eeuw, die destijds – toen Portugal een dictatuur was en dure koloniale oorlogen uitvocht in Afrika – massaal het land ontvluchtte. Driekwart van de emigranten verliet het land indertijd illegaal, vooral naar Frankrijk.

Braindrain
Door de wereldwijde crisis en de forse bezuinigingen zijn sinds 2011 – toen de economische crisis op z’n hoogtepunt was – ieder jaar meer dan 100.000Portugezen naar het buitenland vertrokken. In tegenstelling tot de jaren 60 zijn het nu vooral jonge en gekwalificeerde mensen die emigreren en is met name Engeland zeer gewild bij artsen en verpleegkundigen.
Als gevolg van deze braindrain verliest het land niet alleen haar dure investeringen in het hoger onderwijs, maar tevens een belangrijk deel van de economisch actieve bevolking. Daartegenover staat dat het bedrag dat emigranten elk jaar naar hun vaderland terugsturen nog nooit zo hoog is geweest. In 2016 bijna 3 miljard euro. En dat is natuurlijk weer goed voor de lokale economie.

Brexit
Angst voor de Brexit weerhoudt veel verpleegkundigen er toenemend van om naar Engeland te emigreren. Het afgelopen jaar zijn het aantal verzoeken – om het diploma in het Verenigd Koninkrijk erkend te krijgen – dan ook gehalveerd.

Bevolking verschrompelt
Volgens Rui Pena Pires, onderzoeker bij het Emigratie Observatorium, is een bijkomend probleem ‘dat de immigratie maar niet op gang wil komen en er veel te weinig arbeidsplaatsen voor nieuwe immigranten worden gecreëerd’. 
Omdat veel jonge Portugezen blijven emigreren, krimpt de bevolking niet alleen maar vergrijst ook nog eens.

Geniet van het weekend             Tenha um excelente fim de semana