Tag Archive for: aging

 ‘Duitse economie sterk en georganiseerd’              (Nelson Campos, 33 jaar, consulent)

‘België heeft beste sociale zekerheid ter wereld’    (Pedro Rupio, 34 jaar, bankier)
‘In Frankrijk is gezondheidszorg perfect’                (Paulo Marquez, 36 jaar, ingenieur)
‘Onderwijs in VS van wereldklasse’                          (Gabriel Marques, 35 jaar, fiscalist)
‘Braziliaanse arbeidsmarkt dynamisch‘                   ( Flávio Alves, 31 jaar, jurist)

Het merendeel van de hoogopgeleide – meest universitair geschoolde – jongeren, die de afgelopen 5 jaar geëmigreerd zijn, hebben nog geen Saudade naar hun vaderland.
Hoewel de economie lijkt aan te trekken, is er ‘onvoldoende vertrouwen, vooral omdat de jeugdwerkeloosheid(27%) erg hoog blijft’, aldus Maria Filomena Mendes, voorzitter van de Portugese Demografische Vereniging.

Emigratieland
Van de 12 miljoen Portugezen wonen ruim 2 miljoen in het buitenland. Er is geen land in Europa – op ministaatje Malta na – met zoveel emigranten! ‘Emigratie zit de Portugezen in het bloed. Dat is al zo sinds de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw’, zegt historicus Magelhães Godinho.

Emigratie in de jaren 60
De emigrant van vandaag is niet meer de laagopgeleide werknemer uit de jaren 60 van de vorige eeuw, die destijds – toen Portugal een dictatuur was en dure koloniale oorlogen uitvocht in Afrika – massaal het land ontvluchtte. Driekwart van de emigranten verliet het land indertijd illegaal, vooral naar Frankrijk.

Braindrain
Door de wereldwijde crisis en de forse bezuinigingen zijn sinds 2011 – toen de economische crisis op z’n hoogtepunt was – ieder jaar meer dan 100.000Portugezen naar het buitenland vertrokken. In tegenstelling tot de jaren 60 zijn het nu vooral jonge en gekwalificeerde mensen die emigreren en is met name Engeland zeer gewild bij artsen en verpleegkundigen.
Als gevolg van deze braindrain verliest het land niet alleen haar dure investeringen in het hoger onderwijs, maar tevens een belangrijk deel van de economisch actieve bevolking. Daartegenover staat dat het bedrag dat emigranten elk jaar naar hun vaderland terugsturen nog nooit zo hoog is geweest. In 2016 bijna 3 miljard euro. En dat is natuurlijk weer goed voor de lokale economie.

Brexit
Angst voor de Brexit weerhoudt veel verpleegkundigen er toenemend van om naar Engeland te emigreren. Het afgelopen jaar zijn het aantal verzoeken – om het diploma in het Verenigd Koninkrijk erkend te krijgen – dan ook gehalveerd.

Bevolking verschrompelt
Volgens Rui Pena Pires, onderzoeker bij het Emigratie Observatorium, is een bijkomend probleem ‘dat de immigratie maar niet op gang wil komen en er veel te weinig arbeidsplaatsen voor nieuwe immigranten worden gecreëerd’. 
Omdat veel jonge Portugezen blijven emigreren, krimpt de bevolking niet alleen maar vergrijst ook nog eens.

Geniet van het weekend             Tenha um excelente fim de semana